هزینه ها در هر شب

ریال

پانسیون vip+اتاق بازی+پخش موسیقی+غذای درجه یک

۵۰۰۰۰۰ ریال

بستری گربه های حمایتی ۲۰۰۰۰۰ ریال
آرایش و کوتاهی مو ۶۰۰۰۰۰ ریال
بستری و مراقبت های دارویی vip ۵۰۰۰۰۰ ریال
شستشوی ساده و شستشوی درمانی ۲۰۰۰۰۰ ریال

۴۴۴

 

توضیحات:

۱ – هزینه های دارو در موارد بستری بر عهده ی صاحب گربه است.

۲- در موارد بیش از ۴ شب پانسیون ۲۰ درصد تخفیف کلی.

۳- در صورت داشتن تزریقات داخل وریدی و سرم تراپی روزانه ۱۰ هزار تومان به هزینه های فوق افزوده میشود.

۴- هزینه ماهیانه پانسیون برای هر گربه ۷۰۰ هزار تومان میباشد.