خرداد ۴, ۱۳۹۵
Dog-eating-cropped-jpg

مواد غذایی مضر برای سگ ها

برخی از مواد غذایی با اینکه برای ما بی ضررند ولی برای سگ ها بسیار مضرند و حتی میتوانند برایشان کشنده باشند پس باید بسیار مراقب […]
خرداد ۱, ۱۳۹۵
Dog-eating-a-plate-of-food-810x499

مواد غذایی مضر برای سگ ها

  برخی از مواد غذایی با اینکه برای ما بی ضررند ولی برای سگ ها بسیار مضرند و حتی میتوانند برایشان کشنده باشند پس باید بسیار […]